Björbo – nu är det dags för Gagnsingar emellan

Män och kvinnor som samtalar

Datum: Onsdagen den 23 mars 2023
Tid: Klockan 18.00 – 20.00
Plats: IOGT-lokalen, Björbo

Träffen sker i samverkan med  Björbo Intresseförening och fokusområden för träffen är

  • Området Fänforsen – skötsel och utveckling av området
  • Ishallen som fastighet, hur ser planen ut för upprustning av fastigheten?
  • Äldrefrågor – hur ser planen ut för särskilda boenden i kommunen när demensboendet öppnar i Mockfjärd?

Träffen avslutas med mingel och vi bjuder på lättare förtäring.

Lämna gärna, i förväg, in de frågeställningar du tycker bör tas upp. Möjlighet finns även att under mötet lämna in frågor eller återkomma med synpunkter och frågeställningar efter mötet.

Gagnsingar emellan kommer att ske i alla kommunens åtta tätorter och under våren 2024 beräknas att alla tätorter haft besök. Datum, tid och plats för näst kommande träffar annonseras i lokalbladen och som evenemang på kommunens facebooksida.

Frågeställningar och svar som inkommit från tidigare träffar

Gagnsingar emellan

Tidigare nyheter

Tjänstemän och politiker besöker kommunens tätorter för dialog med medborgare

Flera konkreta förslag under “Gagnsingar emellan” i Mockfjärd

Stort intresse i Djurås för dialog Gagnsingar emellan