Arbete att söka i sommar för dig som är född 2006 eller 2007

Hjul på en gräsklippsmaskin

Sommaren 2023 erbjuder kommunen feriepraktik (tidigare sommarjobb) för unga, födda 2006 och 2007.  Ansökan är öppen 3 mars – 10 april 2023 .

För mer information och ansökan: Feriepraktik sommaren 2023