Ny hastighetmätning visar att merparten fortfarande kör för fort

Bil på en landsväg

Under hösten 2022 genomfördes en hastighetsmätning på strategiskt utvalda platser i Gagnefs kommun. Undersökningen visade att hela 77 procent av förarna körde över den tillåtna hastigheten. En ny mätning har nu genomförts som visar att merparten av förarna fortfarande kör alldeles för fort.  

80 procent av förarna på Björbovägen och 76 procent på Hedvägen i Mockfjärd kör fortare än tillåtna hastighet. Det är en ökning med tre procent i Björbo och hela 10 procent i Mockfjärd mot tidigare mätning. Endast två av de utvalda platserna har sänkta hastigheter. 

– Det är ett verkligt problem att så många förare väljer att åka fort i kommunens byar och tätbebyggda områden. Vi har försökt att uppmärksamma våra medborgare på att sänka hastigheterna. Bland annat har vi bedrivit en informationskampanj och annonserat, men det verkar svårt att nå fram, säger Rosa Flank, samordnare för det brottsförebyggande arbetet i Gagnefs kommun.

Mätningen har genomförts under minst fem dagar och under hösten 2023 kommer en ny mätning att genomföras.

Andel som kör fortare än tillåten hastighet 

Hösten 2022Våren 2023
Placering av mätutrustning Andel som kör fortare
än 5 km/h över tillåten hastighet 
Antal fordon  
som passerat 
Andel som kör fortare
än 5 km/h över tillåten hastighet 
Antal fordon  
som passerat 
Björbovägen 77 % 4 392 80 %6 354
Östtjärna, Djurås 69 % 9 375 49 %2 894
Hedvägen, Mockfjärd 66 % 8 069 76 %7 867
Djurmovägen 59 % 4 053 51 %2 981
TallbacksvägenIngen mätning37 %9 559

Mer information

77 procent av förarna kör över den tillåtna hastigheten  

Tillsammans ökar vi trafiksäkerheten i Gagnefs kommun

Trafikvett räddar liv