Eldningsförbud upphävs

Eld utomhus och grillgaller med korv

Måndagen den 3 juli 2022 klockan 10.00 upphävs eldningsförbudet i Gagnefs kommun.

Regnvädret i helgen innebär att brandriskprognoserna visar på låga värden. Räddningstjänsten Dala Mitt meddelar därför att  från och med måndag 3 juli 2023 klockan 10:00 upphävs eldningsförbudet i medlemskommunerna Falun, Borlänge, Ludvika, Säter och Gagnef.

Eldningsförbudet upphävs också i övriga kommuner i Dalarna och från klockan 10:00 idag, måndag 3 juli, finns det därmed inte något eldningsförbud i Dalarnas län.