Passion för livet – 65+

Med start den 11 oktober erbjuder Gagnefs kommun alla medborgare som är 65 år och äldre till fem höstträffar under rubriken ”Passion för livet”.

Datum: Start 11 oktober och totalt fem träffar under hösten
Tid: Klockan 13.00-15.00
Pris: Ingen avgift, vi bjuder på kaffe med dopp!
Anmälan: senast 2 oktober till anhörigkonsulent Elisabeth telefon 0241-251 30 eller Studieförbundet Vuxenskolan

”Passion för livet” är till för att stimulera till positiva förändringar av vanor och mönster för att få bästa möjliga liv hela livet. Träffarna sker under fem olika teman enligt nedan:

Tema för de olika träffarna

  • Tankens kraft -bli ditt bästa jag
  • Rörelse i vardagen
  • Kostens betydelse
  • Säkerhet i vardagen
  • Den sociala gemenskapens betydelse
  • Plats: Adelborgssalen

Välkommen!

Träffarna sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.