Positivt besked om Gagnefs företagsklimat – årets klättrare i Dalarna och nummer tre i landet.

En man och en kvinna i samtal vid ett bord

Under onsdagen den 28 september 2022 presenterade Svenskt näringsliv årets rankinglista av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Gagnefs kommun klättrar upp hela 83 placeringar mot föregående år

– Det är glädjande att se att det arbete som Gagnefs kommun har gjort tillsammans med kommunens företagare ger resultat för företagsklimatet i kommunen. Gagnefs kommun klättrar 83 placeringar och har nu klättrat mest i Dalarna två år i rad. Det är ett tydligt kvitto på att vi har gjort bra saker för att förbättra företagsklimatet, säger Fredrik Jarl, kommunstyrelsens ordförande i Gagnefs kommun.

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. 2022 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistikfaktorer från Statistiska centralbyrån (SCB) och kreditupplysningsföretaget, Upplysningscentralen (UC). I Gagnefs kommun har 96 företag svarat på enkäten.

Fyra placeringar upp i Dalarna

Gagnefs kommun hamnar nu på plats sju av Dalarnas 15 kommuner mot tidigare årets 12:e placering. Alltså ett kliv upp med fyra placeringar.

Totalt har Gagnefs kommun ökat med 83 placeringar mot föregående år vilket innebär en plats 158 av landets 290 kommuner mot tidigare år 241.

Gagnefs kommun ökar i tio av tolv områden

I hela tio områden av de tolv som mätts har Gagnefs kommun förbättrats, enligt Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Störst förbättring har skett inom hur företagen upplever tjänstemäns attityder till företagande med 104 placeringar upp mot tidigare år, tätt följt av hur företagarna, utifrån sina egna erfarenheter, upplever hur det är att driva företag i kommunen som stiger med 88 placeringar samt den fysiska infrastrukturen såsom vägnät, tåg- och flygförbindelser som stiger med 62 placeringar.

– Det här visar att vi är på rätt väg och att våra tjänstemän gör ett bra arbete. Vi har under de senaste åren arbetat mer strategiskt med näringslivsutvecklingen och en strategi har tagits fram som nu ska sättas i handling, säger kommunchef Tommy Sandberg.

En av de som ska arbeta utifrån den strategi som tagits fram tillsammans med företagen och politikerna i kommunen är Andres Nordkvist som började som ny näringsutvecklare 1 september.

– Det känns jättekul att börja mitt uppdrag med de här siffrorna. Nu ska vi tillsammans med våra företag fortsätta arbeta för ett gott företagsklimat i kommun. Det är viktigt att våra företagare får gehör så att de stannar kvar i kommunen och att vi är attraktiva för de som vill etablera sin verksamhet i kommunen, säger Andreas Nordkvist.

Förbättring mot tidigare år

Nedan presenteras hur många steg Gagnefs kommun har tagit Sveriges rankinglista mot tidigare år.

Kommunpolitikernas attityder till företagande 108
Tjänstemäns attityder till företagande                              104
Sammanfattande omdöme88
Vägnät, tåg- och flyg                                                         62
Tillgång till kompetens61
Kommunens upphandling 53
Service och bemötande47
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare45
Information till företag 20
Påverkan av brottslighet/otrygghet 10

De områden där medlemmarna anser att det skett en försämring mot föregående är

  • Konkurrens från kommunen med 45 placeringar ner. I vilken utsträckning företagen anser att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet.
  • Mobilnät och bredband med 12 placeringar ner. Hur företagen upplever mobilnät och bredband i kommunen.

– Varför dessa områden sjunkit är för tidigt att säga. Men de här områdena måste naturligtvis ses över. Ambitionen är att vi tillsammans med kommunens företagare ska fortsätta den här klättringen. Vi är inte nöjda med plats 158, men vi är glada över klättringen och förbättringen, avslutar Fredrik Jarl.