Polisen och Gagnefs kommun arbetar för att minska antal brott i parrelationer och för att upptäcka fler alkohol- och drogpåverkade i trafiken

En knytnäve och en person i förgrunden som hukar sig och håller för huvudet

I Sverige skadas varje år fler än tusen personer i olyckor där droger är inblandade. 50–70 personer dör varje år i drogrelaterade olyckor. Och det är inte ovanligt att personer som misstänks för brott i parrelation även misstänks för att köra drogpåverkade. Gagnefs kommun och polisen tecknade därför 2022 ett medborgarlöfte om ett gemensamt brottsförebyggande arbete kring rattfylleri och våld i parrelationer.

Medborgarlöftet avser 2022–2024 och under tisdagen höll polisen och Gagnefs kommun, pressträff kring det genomförda arbetet under 2022–2023.

Fotograf: Linda Axelsson

– Vi är en av landets tryggaste kommuner men för att fortsätta vara en trygg kommun har vi vissa delar att arbeta vidare med. Bland annat har vi identifierat att våld i parrelationer eller mäns våld mot kvinnor ökat. Detta är inget unikt för vår kommun utan denna typ av brott ökade över hela landet under pandemin. Vi har även fått signaler om att våra medborgare upplever för höga hastigheter i tätorterna och utanför skolorna. Vi har därför tillsammans med polisen valt att fokusera lite mer på dessa områden, säger Fredrik Jarl, kommunstyrelsens ordförande.

Koppling finns även att de personer som begår våld i parrelation ofta även har ett missbruk av alkohol eller droger.

– Genom att göra trafikkontroller och upptäcka personer som kör påverkade av alkohol och narkotika har vi en större möjlighet att attackera problem från olika håll och arbeta på flera fronter. Många olika parter kan jobba med den här typen av frågor, inte bara socialtjänsten och polisen utan också andra verksamheter i kommunen, säger kommunpolis Anna Ställ.

Antalet ertappade alkohol- eller drograttfylleri har ökat och under juni 2021 – april 2022 ertappades 15 personer som körde alkohol- eller drogpåverkade och från juni 2022 till dags datum 19 personer.

Antal brott i parrelation har minskat med 10 anmälda brott. Under juni 2021 – april 2022 anmäldes 28 brott i parrelation och från juni 2022 till dags datum anmäldes 18 brott i parrelation.

– Polisen har blivit bättre på att hantera brott i parrelation. En av polisens strategiska inriktningar är brott i parrelationer och vi har de senaste åren haft fokus på denna typ av brott. Vi arbetar även i större utsträckning med att använda oss av kriminalteknik. Det innebär att vi arbetar med att dokumentera och tyda brottsplatsen som till exempel se om det finns tecken på strid, styrka förloppet om hur det har gått till, säger Anna Ställ.

Inom kommunen pågår även ett brottsförebyggande arbete genom att öka kunskapen om våld i parrelationer.  

– Vi införde huskurage i kommunens bostäder under hösten och för våra medarbetare i kommunen har vi genomfört en utbildningsinsats. Bland annat har vi tagit fram en film med efterföljande diskussionsunderlag för att utbilda vår personal. Vi har även genomfört en mindre kampanj i sociala medier och delat möjligheten för våra medborgare att ta del av filmen. Att sedan kvinnojouren funnits för samtal och information vid Lindberghallen har varit väldigt lyckat, säger Rosa Flank, samordnare för det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

– För att uppmärksamma hastighet och rattonykterhet i trafiken har vi arbetat med kampanjen Zhero som genomförs tillsammans med Trafikverket, säger Rosa Flank

– Det är riktigt roligt att arbeta i Gagnefs kommun. Det ger resultat på en gång. En förändring märks väldigt snabbt i en mindre kommun och vi kan vara snabbt på bollen. Oavsett var det är för typ av brott så reagera medborgarna och vi kan ringa in problemet, säger Anna Ställ.

Men kommunen slår sig inte till ro utan fortsätter att arbeta för att ha kvar sin plats som en av de tryggaste kommunerna eller kanske till och med bättre.  

– Vi ska arbeta konstant och kontinuerligt med att minska brottslighet i kommunen. Tillsammans med polisen vill vi fortsätta vårt förebyggande arbete. Det bästa är ju att förhindra att brott begås från början, avslutar Fredrik Jarl.