Stigande vattennivå i Västerdalälven.

Varningstriangel

Vi vill göra boende i närhet av älven uppmärksamma på att det är höga vattennivåer i älven.


Om ni bor i område där det tidigare varit översvämningar så är det bra om golvbrunnar tätas och ägodelar plockas bort från golvytor i källare. Lock att täta golvbrunnar finns att hämta vid Björbo och Dala-Floda reningsverk. Kontaktnummer Dala-Floda: 0274-441 18 och 0247-441 51.

Mer information: Översvämning