Radonmätning i kommunens byggnader

Under vintern 2021/2022 påbörjade kommunen radonmätning i kommunens byggnader. Mätningen delas upp i olika tidsperioder och beräknas pågå under en femårsperiod.

Under vintern 2023/2023 kommer radonmätning att genomföras i följande byggnader:

  • Kommunkontor Djurås
  • Djuråsskolan
  • Djurås förskola
  • Dagverksamhet Kajen
  • Gruppboende Kajen
  • Ridhus Mockfjärd
  • Marklägenheter, Industrivägen, Mockfjärd

Mätningen innebär att en liten svart dosa placeras i olika rum under cirka tre månader. Mätdosan skickas sedan vidare för analys. Om resultatet är högre än gränsvärdet så vidtas åtgärder.

Radonmätning kommer att ske återkommande var tionde år.