Flera konkreta förslag under ”Gagnsingar emellan” i Mockfjärd

Man talar inför publik

Under onsdagen, den 30 november, genomfördes första träffen av ”Gagnsingar emellan”. Politiker, tjänstemän, fritidsföreningar och Mockfjärdsbor samlades för samtal kring fritidsverksamhet.

Efter en inledning av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jarl lämnades talpinnen över till Anna Vacietis, Veronica Westerberg och Ewa Barrsved Larsson från Mockfjärds intresseförening.

Mockfjärds intresseförening informerade om de aktiviteter som genomförts och behovet av att få fler att engagera sig i föreningens aktiviteter. Alla Mockfjärdsbor hälsades därför välkomna till ett möte torsdagen den 26 januari för att diskutera framtida aktiviteter och hur de kan genomföras.

Nästa punkt på agendan var frågestund utifrån kvällens tema, fritid. Deltagarna hade inför besöket lämnat in frågeställningar, men även konkreta förslag kom upp under mötes gång. Några av de förslag som framfördes var fritidsbank för utlåning av sportutrustning och träffpunkt som till exempel kiosk/café under sommaren. Förslag och frågeställningar från kvällens möte kommer att publiceras på kommunens webbplats gagnef.se.  

Kvällen avslutades med soppa, mingel och information från Mockfjärds olika föreningars verksamhet.

Förutom Fredrik Jarl fanns Rosa Flank, projektledare för Gagnsingar emellan, Eva Rydén, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltning, Henric Larsson, samhällsbyggnadsavdelningen och Tommy Sandberg, kommunchef på plats för att samtala med medborgarna.

Datum, tid och plats för nästa träff ”Gagnsingar emellan” kommer att annonseras i lokalbladen och som evenemang på kommunens facebooksida.

Tips: Mockfjärds intresseförening anordnar julmarknad på Gammelgården lördagen den 3 december mellan klockan 15.00 – 17.00.