Taklagsfest för det nya demensboendet i Mockfjärd

Fyra män och en kvinna står och lyssnar på en man som håller tal.

Jan Wiklund (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande, Tommy Sandberg, kommunchef, Jenz Ek, ekonomichef, Andreas Håll, avdelningschef, Samhällsbyggnadssektion och Maria Linder, projektledare och enhetschef, vård och omsorg lyssnar på Fredrik Jarl (C), kommunstyrelsens ordförande

Nu är takstolarna rest och takåsen på plats för det nya demensboendet i Mockfjärd. Det firade Gagnefs kommun med att traditionsenligt inbjuda till taklagsfest under måndagen den 5 september. Nästa steg är att resa innerväggarna på demensboendet som ska stå klart att ta emot boende preliminärt i april 2023.

– Det har varit en lång process och äntligen kan vi på riktigt se hur det börjar tar form. Preliminärt i april 2023 kan vi erbjuda ett eget boende där vi kan forma vården och omsorgen så att man trots demenssjukdomen ska kunna fortsätta att leva ett så gott liv som möjligt, säger Irene Homman (S), ordförande i Gagnefs kommuns socialnämnd.

Två kvinnor står bredvid varandra
Anna Eklund, tillförordnad chef för socialförvaltningen och Maria Linder, projektledare och enhetschef för vård och omsorg

– Vi är stolta över byggnaden och den process som tagit oss hit. Under projektet har vi fått hantera pandemin och problem att få tag i materiel men det har vi löst tillsammans med Byggpartner i god dialog med våra leverantörer, säger Maria Linder, projektledare och enhetschef för vård och omsorg

– Vi kommer även att lägga stor vikt på inredningen. Vid demenssjukdom tolkar man omgivningen på andra sätt än när man är frisk så färg, mönster, form och funktion är också en viktig del för att underlätta för de boende. För att stimulera vardagen för de boende kommer vi att erbjuda olika aktiviteter och i vårt nya kök kommer vi att kunna tillaga våra måltider på plats, säger Anna Eklund, tillförordnad chef för socialförvaltningen i Gagnefs kommun.

Rött hustak på grå byggnad
Nu är taket på plats för det nya demensboendet i Mockfjärd som ska stå klart att ta emot boende preliminärt i april 2023.

Bygget av det nya demensboendet startade med spadtag den 20 maj 2021 och den 6 000 kvadratmeter stora anläggningen kommer att erbjuda 60 platser fördelat på sex avdelningar. Byggnaden är i två plan med innergårdar, storkök, dagverksamhet och tvättinrättning. I anslutning till boendet finns rekreationsområdet. För arkitekturen står Mondo arkitekter Dalarna och totalentreprenör för byggnationen hanteras av Byggpartner i Dalarna.

Parallellt med byggnationen startar nu arbetet med att förbereda befintlig personal och rekrytera ny personal.

– Det kan bli en utmaning att rekrytera ny personal. Tyvärr råder det stor brist på utbildad personal inom vård och omsorg i hela landet. Men Gagnefs kommun är en bra kommun att leva och arbeta i så jag hoppas att vi ska kunna locka många sökanden. Nu har man dessutom möjlighet att få vara med och arbeta fram nya arbetslag och tillsammans ta fram arbetssätt i helt nya lokaler, avslutar Anna Eklund.