Nu kan du följa oss på Facebook

Rödplatta med blommor och texten Mötesplats mitt i Dalarna

Följ vår Facebook och ta del av information och nyheter om vår kommun och verksamhet eller annat som kan vara viktigt för dig som medborgare.

Via vår Facebook har du även en möjlighet till att föra dialog med oss och Gagnefs medborgare.

Välkommen att följa oss www.facebook.com/gagnef.se