Metod för att få fler att agera mot våld i hemmet

Knuten hand med ett barn i bakgrunden

Nu inför Gagnefs kommun som ett led i brottsförebyggandearbetet metoden Huskurage i alla kommunens och Gagnefsbostäders hyresfastigheter för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående.

Gagnefs kommun som sedan tidigare är en av landets tryggaste kommun tar nu ytterligare ett steg i det brottsförebyggande arbetet genom att inför metoden Huskurage. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage sprids för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem.

– Gagnefs kommun har tillsammans med polisen enats om att ett av fokusområdena det kommande året ska vara att motverka våld i nära relation. Under coronapandemin har antalet fall av våld i nära relationer ökat, även i Gagnef. Gagnef är och ska fortsatt vara en av landets tryggaste kommuner. Därför är det viktigt att vi på olika sätt arbetar tillsammans för att motverka brott och otrygghet. Införandet av Huskurage är ett viktigt steg i detta arbete, säger Fredrik Jarl, kommunstyrelsens ordförande i Gagnefs kommun.

– Metoden Huskurage är, precis som Grannsamverkan, en del av vårt brottsförebyggande arbete, för att vi ska vara en fortsatt trygg kommun. Huskurage innebär att sprida kunskap om våld och civilkurage för att få fler att agera vid oro av att någon far illa i sitt hem. Genom att agera vid oro om våld i hemmet som att knacka på, hämta hjälp av grannar, ringa polis eller kontakta socialtjänst om oro finns för att barn far illa. Huskurage bidrar till att öka trygghet och kan minska utsatthet, säger Rosa Flank, samordnare för det brottsförebyggande arbetet i Gagnefs kommun.

Under vecka 33 kommer alla hyresgäster i kommunens och Gagnefsbostäders hyresfastigheter att få ett utskick med information och boken Huskurage, skriven av grundarna till metod Nina och Peter Rung. Information kommer även att sättas upp i trapphus och gemensamma utrymmen.