Tillsammans ökar vi trafiksäkerheten i Gagnefs kommun

Flicka tittar i en backspegel

Flera invånare i Gagnefs kommun upplever att hastigheten i tätbebyggda områden är högre än vad som tillåts. Inte minst gäller detta vid kommunen skolor. Nu vidtar Gagnefs kommun tillsammans med polisen och Trafikverket åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Bland annat blir Gagnefs kommun, ambassadör för trafiksäkerhetssamarbetet Zhero.

– Vi har under lång tid arbetat med att försöka dämpa hastigheterna i tätbebyggda områden i Gagnefs kommun. Nu tar vi ännu ett steg i det arbetet och blir ambassadörer för Zhero för att vi som bor och vistas i Gagnefs kommun tillsammans ska öka trafiksäkerheten, säger Fredrik Jarl, kommunstyrelsens ordförande.

Zhero är en informationskampanj som grundar sig i Trafikverkets regeringsuppdrag Nollvision och genomförs i samarbete med bland annat Polisen, arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen, Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF) och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF). Kampanjens syfte är att med hjälp av kommunikation, öka kunskap, förståelse och engagemang för att förändra beteenden i trafiken och bidra till Nollvisionen – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i vägtrafiken.

– Gagnefs kommun ska som ambassadör för Zhero tillsammans med lokal polis, men också tillsammans med de boende, verka för att få ned hastigheten i trafiken på utpekade platser som vid skolor och generellt i tätbebyggt område. Polisen ska arbeta med att uppmärksamma rattonykterhet i trafiken som också är utpekat i medborgarlöftet, säger Fredrik Jarl.

Projektledare för kampanjen i Gagnefs kommun är brottsamordnare Rosa Flank.

– Vi har påbörjat arbetet och fortsätter under hösten att mäta hastigheter på strategiskt utvalda platser i kommunen. Exakt var det kommer att genomföras kommer vi inte att gå in på, men det kommer att ske på flera ställen i kommunen. Tillsammans med denna åtgärd kommer vi att gå ut och informera våra medborgare om trafiksäkerhet och de resultat som dessa mätningar ger. Under våren 2023 och hösten 2023 kommer vi sedan att göra en utvärdering på samma platser för att se om det har givit någon effekt och att bilförarna lättat på gasen, säger Rosa Flank.

Om Zhero