Taklagsfest för nya Djuråsskolan markerar milstolpe i byggprojektet

Nu är takstolarna rest och takåsen på plats för den nya Djuråsskolan. Det firade Gagnefs kommun under torsdagen den 23 maj med att traditionsenligt inbjuda till taklagsfest för att uppmärksamma arbetslaget och fira att arbetet fortskrider enligt plan.

Bygget av den nya skolan startade med spadtag den 23 oktober 2023. Byggnationen som ska inrymma 600 elever, varav cirka 300 elever i låg- och mellanstadium, sker etappvis och samtliga delar förväntas vara klart för inflyttning augusti 2027.

Eva-Lotta Törnblom (S), ordförande i socialnämnden och Fredrik Jarl (C), kommunstyrelsens ordförande.

– För ett halvår sedan tog vi första spadtaget. Det har varit både roligt och imponerande att följa hur skolbyggnaden successivt har ”vuxit fram”. Här skapar vi en modern skolbyggnad som skapar goda förutsättningar för undervisning och en bra arbetsmiljö, säger Fredrik Jarl, kommunstyrelsens ordförande. 

Omfattande byggprojekt

Den ursprungliga Djuråsskolan uppfördes på 1970-talet och var uppdelad i flera byggnader. Den nya Djuråsskolan består av en ny skolbyggnad för elever i årskurs F-6 samt om- och tillbyggnader av den befintliga byggnaden för elever i årskurs 7–9.

Den nya byggnaden kommer att innehålla gemensamma utrymmen som en administrationsavdelning, bibliotek, matsal, praktisk-estetiska ämneslokaler, gymnastiksal och omklädningsrum. Dessutom kommer kulturskolans lokaler att byggas om för att bättre passa musikundervisningen.

–  Genom att vi nu kan samla flera funktioner som administration, bibliotek och elevhälsa under ett och samma tak, skapas en naturlig mötesplats och kollegialt utbyte främjas, säger Annika Bergman, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen.

Malin Valsö, pedagogisk projektledare för de fysiska lärmiljöerna, Annika Bergman, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen, Johanna Ädel, förskolechef och tillförordnad grundskolechef samt Boel Dahlberg rektor på Djuråsskolan.

Hållbar design och materialval

Kommunen har fokuserat på att skapa en trygg, tillgänglig och hållbar miljö och inspirationen är hämtad av den omgivande naturen i Gagnef. Vilket också speglas i materialval och färgsättning.

Den nya låg- och mellanstadiebyggnaden är klädd i modifierat trä, ett hållbart material med lågt underhållsbehov som med tiden kommer att anta en silvrig nyans. Befintliga byggnader behåller sina tegelfasader medan träpanelerna byts ut till samma material som den nya byggnaden. Byggnationen inkluderar även en länkbyggnad som förbinder befintliga delar med den nya låg- och mellanstadiedelen.

Förbättrade inomhusmiljöer

Invändigt har stor vikt lagts på att skapa en lugn och välbalanserad miljö med dämpad ljudmiljö. Nya ytor har öppnats upp för att förbättra dagsljusinsläppet, och spaltpaneler med ljudabsorberande egenskaper används genomgående.

– Klassrummen är utformade för att ge möjlighet till både öppenhet och avskildhet, vilket bidrar till en trygg lärmiljö.  När den nya skolan står färdig kommer den att erbjuda en modern och inspirerande miljö för våra elever och vår personal här i Djurås, säger Johanna Ädel, förskolechef och tillförordnad grundskolechef

– Nu ser vi fram emot att välkomna elever och personal till den nya, moderna Djuråsskolan i augusti 2027, avslutar säger Annika Bergman.