Gagnefs kommun välkomnar internationella gäster

Under veckan som börjar den 20 maj kommer Gagnefs kommun att vara värd för elever och personal från Kaunas i Litauen samt Oradea i Rumänien.

Detta internationella utbyte är en del av Erasmus+ projektet ‘Scheduling and Student Democracy for Inclusion and Learning’, som fokuserar på organisering av raster och rastaktiviteter för att främja inkludering och lärande.

Under deras vistelse kommer arbete ske på Djurås, Mockfjärd samt Djurmo skola. Fokus kommer vara organisering av raster samt rastaktiviteter, under besöket kommer det hållas workshops i samarbete med RF-SISU Dalarna och RISE (Research Institutes of Sweden).

Vi ser fram emot en givande vecka med utbyte av idéer och erfarenheter, och vi hoppas att våra gäster kommer att känna sig välkomna i vår gemenskap.