Nya och upprustning av befintliga lekplatser – nu påbörjas rivningsarbete i Djurås

Två barn utomhus som sitter på varsin cykel

Utifrån Gagnefs kommuns policy för allmänna lekplatser antogs i juni 2023 en handlingsplan. Arbete med en ny lekplats på Tägtvägen i Djurås är i slutskedet och rivningsarbetet för andra lekplatser i Djurås påbörjas. 

Rivningsarbete påbörjas för de lekplatser som är placerade på Nissvägen, Åvägen, Flodvägen, Lekvägen, Gäddvägen, Skinnerstavägen, Klövervägen, Pråmvägen, Strängvägen i Djurås. 

Enligt policyn planeras för sju nya lekplatser samt upprustning och kompletteringar av sju befintliga. Dessa 14 lekplatser är fördelade på Björbo, Bäsna, Dala-Floda, Djurmo/Siffermo, Djurås, Gagnef och Mockfjärd. Byggnationer och upprustningar kommer att ske succesivt fram till och med år 2027. 

Nya lekplatser 

Djurås: Tägtvägen och Näset

Djurmo: Jugas Gattu 

Gagnef: Stationssamhället

Mockfjärd: Storsveden och Trätäppsvägen

Sifferbo: Sturåkersvägen

Upprustning/komplettering

Bäsna: Kärrmyrsvägen     

Björbo: Dalsängsvägen

Dala-Floda: Kyrkbyvägen

Djurås: Bäckvägen

Gagnef: Backpers väg

Mockfjärd: Videvägen och Lingonvägen

Var de nya lekplatserna ska placeras, när de kan förväntas vara färdigställda samt när upprustning kan ske av befintliga lekplatser, kan komma att ändras utifrån bland annat ändrade ekonomiska förutsättningar.