Höga flöden, ”våg 2”, förväntas komma i början på maj

En bil som kör på en väg med högt vattenflöde

Det är fortfarande mycket snö kvar i fjällen och höga flöden, ”våg 2”, förväntas komma i början på maj.  

Just nu sjunker vattennivåerna undan i de större vattendragen.

– Lite kyligare väder och liten nederbörd bidrar till det minskade flödet. Men det finns fortfarande mycket snö kvar i fjällen. Nivåerna kommer främst i Västerdalälven att öka igen när snösmältningen kommer igång på allvar. Nästa ”våg” förväntas komma någon vecka in i maj, säger Pär Mårtensson, Gagnefs kommuns beredskaps- och säkerhetssamordnare.

– Även större mängder nederbörd i form av regn kan förändra läget snabbt. Bevaka SMHI varningar och information på krisinformation.se. Tänk på att ha fortsatt beredskap för att motverka att få in vatten i hus och andra byggnader. Se också till att båtar och bryggor som ligger i eller nära strömmande vatten inte kan slitas loss och dras med, avslutar Pär Mårtensson.

Sandsäckar finns att hämta om behov uppstår

Kommunen har en beredskap för att skydda samhällsviktiga anläggningar genom att bygga fördämningsvallar och kunna pumpa ut vatten bakom dem. Utöver det finns ett mindre lager sandsäckar som allmänheten fritt själva kan hämta om behov uppstår. Sandsäckarna ligger strax utanför grindarna vid gamla timmerterminalen i Björbo. Det finns ingen transport- eller lasthjälp att tillgå. Varje säck väger ca 25 kg. Tyvärr är många säckar sköra på grund av UV-strålning och väderpåverkan, så de behöver hanteras lite varsamt.  

För mer information om prognoser, varningar och aktuellt läge