Tillsammans mot våld

I november lanserar Gagnefs kommun kampanjen Tillsammans mot våld. Satsningen är en del av Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelsernas nationella kampanj med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer. På över 300 butiker i landet visas bildspel som lyfter riskerna för ökat våld och var utsatta kan få stöd och hjälp. I vår kommun lyfter vi under kampanjperioden fram information om vart du som är utsatt för våld ska vända dig.

Det är viktigt att alla som är utsatta för våld nås av information och stöd, inte minst nu när smittspridningen och isoleringen åter ökar, säger Malin Lindén Ohlsson, socialchef i Gagnefs kommun.

Våldsutsatta ska kunna få stöd, oavsett var i landet de bor. Eftersom pandemin medför begränsningar i sociala kontakter och möjlighet att träffa yrkespersoner, är det extra viktigt nu att så många som möjligt sprider informationen om stöd och hjälp på så många platser som möjligt.

Känner du igen dig? Tveka inte att kontakta oss på Individ- och familjeomsorgen.

  • Mottagning vuxenenheten: 0241-152 31
  • Råd och stöd: 0241-154 67
  • Mottagningen barn och familj: 0241-152 83
  • Akuta ärenden: 112

Läs mer på vår sida om Våld i nära relationer