Frågor och svar kring allmänna råd Corona

Smittspridningen är på uppåtgående, såväl i Europa och i Sverige som i Dalarna och i Gagnefs kommun. Nya lokala allmänna råd från Folkhälsomyndigheten gäller nu för Dalarna. Dessa råd är viktigt att vi alla följer.

De nya skärpta råden i Dalarna väcker frågor. Region Dalarna försöker besvara några av dem.

Läs mer på www.1177.se/Dalarna

Frågorna är ställda till Dalarnas smittskyddsläkare som har besvarat dem.