Nyhet – rapportering av farligt avfall

Nytt register för farligt avfall

Farligt avfall uppkommer i många verksamheter. Det kan till exempel vara rester av oljor, lösningsmedel, färg eller lim.

Det har länge funnits regler om att verksamhetsutövaren ska föra journal om sitt farliga avfall:

  • De slag av farligt avfall som uppkommer i verksamheten
  • Mängden farligt avfall som uppkommer
  • De anläggningar som avfall transporteras till
  • Anteckningarna ska sparas i minst fem år

Från den 2020-11-01 ska företag och verksamheter även rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets nya avfallsregister.

Kom även ihåg att du som transporterar avfall yrkesmässigt eller som transporterar farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet behöver söka tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen.

Läs mer på Avfall och avfallstransporter, om avfall i din verksamhet