Nya rutiner för besök på särskilda boenden

Regeringen har upphävt besöksförbudet på särskilda boenden i Sverige från och med 201001. Mot bakgrund av detta har riskanalyser gjorts och rutiner tagits fram för besök på särskilt boende i Gagnefs kommun. Syftet med rutinerna är att minimera risken för smitta vid besök. För att besöken ska kunna ske på ett säkert sätt är det viktigt att både verksamheten och besökare tar ett ansvar för att minimera smittspridningen.