Viktigt hålla avstånd vid besök på äldreboenden

Regeringen beslutade den 30 mars att besöksförbud ska råda på alla äldreboenden från och med den 1 april 2020. Beslutet gäller tills regeringen upphäver sitt beslut.

Inom vård och omsorg har vi nu under sommartid skapat möjligheter för besök på våra särskilda boenden utomhus men en viktig förutsättning för att detta ska fungera är att besökare är friska och att håller avstånd även utomhus.

Rutiner för besök utomhus

  • Anhörig ringer till personal och kommer överens om tid för besök och försäkrar sig om att den som vill komma på besök är frisk.
  • Personal hjälper de boende att komma ut på överenskommen tid.
  • Håll avstånd, som besökande ska man inte ha närkontakt (som att hålla handen, kramas mm). Rekommenderat avstånd är 2 meter.
  • Personalen hjälper den boende in efter besök.
  • Personal tillhandahåller handsprit vid besök.
  • Besökare spritar händerna före och under besök vid behov exempelvis om man ska ta i rullstol eller rollator.