Kraftigt regn och höga flöden

vatten rinner ner i en gatubrunn

Just nu är det kraftigt regn och det finns risk för lokala översvämningar.

Vi vill uppmärksamma på, att om det blir fortsatt kraftigt regn, finns risk för att bland annat ledningssystem blir överbelastade. Det kan detta leda till att vatten tränger in i källaren genom till exempel golvbrunnar och andra avloppsenheter.

Se även: Höga vattenflöden: Kontrollera så att båtar och bryggor är ordentligt förtöjda

Skydda dig mot översvämning

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Du hittar råd om åtgärder som du som fastighetsägare kan göra för att förebygga och minska risken för översvämningar på dalavattenavfall.se/översvämning.

Kommunen har färdigfyllda sandsäckar i Björbo

Om du som fastighetsägare skulle behöva sandsäckar för egenskydd kan du kontakta kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare för hjälp, telefon 0241-154 73 eller par.martensson@gagnef.se.

Du behöver kunna lasta och transportera säckarna själv.

Mer information

Hur du förbereder dig vid risk för översvämning: Krisinformation

Aktuella vattennivåer i Dalälven Vattenregleringsföretagen

Senaste vädervarningarna: SMHI