Tyck till om Plan för allmänna vattentjänster

Två fötter med gummistövlar plaskar i vattenpöl

Hur ska kommunen tillgodose det framtida behovet av kommunalt vatten och avlopp?

Nu har du som medborgare i Gagnefs kommun möjlighet att tycka till om kommunens Plan för allmänna vattentjänster. Lämna dina synpunkter senast 22 april 2024.

Förslag till Plan för allmänna vattentjänster.

Det finns även möjlighet att ta del av förslaget på Djurås bibliotek eller beställa pappersexemplar via e-post
registrator@gagnef.se eller telefon 0241-151 00.

Har du inte möjlighet att lämna synpunkter via e-tjänsten kan du göra det skriftligt till Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef eller via e-post till registrator@gagnef.se. Märk ditt yttrande med Plan för allmänna vattentjänster KS/2023:124.