Vårflod – vattennivåerna stiger i sjöar och vattendrag

En bil som kör på en väg med högt vattenflöde

Stora mängder snö i Dalarna gör att årets vårflod väntas bli kraftig med risk för höga flöden i Dalälven och dess biflöden 

Blidväder gör att vattennivåerna stiger i sjöar och vattendrag. Prognosen säger att vattennivån kommer att sjunka undan lite, för att i slutet av april och i början av maj återigen stiga när smältvattnet från fjällområdena når oss. Det kommer vara höga nivåer och flöden i sjöar och vattendrag även om det i dagsläget ser ut att bli några extrema värden. 

Tänk på att nederbörd i form av regn snabbt kan förändra läget beroende på mängd och intensitet.  

Ni som vet med er att ni tidigare haft problem bör redan nu se över er beredskap för att motverka att få in vatten i hus och andra byggnader. Se också till att båtar och bryggor som ligger i eller nära strömmande vatten inte kan slitas loss och dras med. 

Sandsäckar finns att hämta om behov uppstår

Kommunen har en beredskap för att skydda samhällsviktiga anläggningar genom att bygga fördämningsvallar och kunna pumpa ut vatten bakom dem. Utöver det finns ett mindre lager sandsäckar som allmänheten fritt själva kan hämta om behov uppstår. Sandsäckarna ligger strax utanför grindarna vid gamla timmerterminalen i Björbo. Det finns ingen transport- eller lasthjälp att tillgå. Varje säck väger ca 25 kg. Tyvärr är många säckar sköra på grund av UV-strålning och väderpåverkan, så de behöver hanteras lite varsamt.  

För mer information om prognoser, varningar och aktuellt läge