Spadtag för ny förskola och skola i Bäsna, Gagnefs kommun

Fem vuxna personer och fem barn med spadar framför en grushög

I dag tisdagen den 9 april, tog Gagnefs kommun ytterligare ett stort steg mot framtidens utbildning. Både vuxna och barn höll i spadarna när första spadtaget togs för en ny förskola och skola i Bäsna. En helt ny skola där barn och elever kommer att få en modern och inspirerande lärmiljö.

Förutom barn och personal från Bäsna förskola och skola samlades under tisdagen tjänstemän och politiker från kommunen och representanter från Byggpartner i Dalarna AB för att markera starten på detta spännande projekt.

– Intresset från barnfamiljer att flytta till Bäsna är redan stort. Med den här investeringen visar vi att vi satsar på Bäsna och ser en positiv utveckling framför oss. Det här ökar attraktiviteten ännu mer, såväl för de som vill flytta hit som för de som redan bor i Bäsna, säger Fredrik Jarl (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Denna byggnation är en del i den stora satsning som vi nu gör på förskolor och skolor i Gagnef kommun. Jag tycker det är av stor vikt att såväl elever som personal får en bra arbetsplats. Det är även min förhoppning att denna satsning liksom övriga skolbyggnationer ska förbättra trygghet, harmoni och ar betsglädje som är en viktig del på en fungerande arbetsplats, säger Jan Wiklund (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Sju personer och åtta barn står på rad utomhus

Den nya skolan och förskolan kommer att erbjuda moderna och funktionella lokaler för förskoleverksamhet med fyra avdelningar samt grundskola upp till årskurs tre. Gemensamma ytor såsom bibliotek, skaparrum, matsal, tillagningskök, personalutrymmen och rörelserum kommer att främja samarbete och lärande för skolans barn och verksamheter.

– Här byggs det nu för ettåringen och vidare uppåt, vi samkör förskola och skola och kan i det utveckla goda lärmiljöer för våra barn och elever. Vi ser fram mot att ha förskolans alla avdelningar under samma tak och dessutom tillsammans med skolan, det möjliggör goda samverkansmöjligheter mellan förskola, skola och fritidshem, säger Johanna Ädel, förskolechef och tillförordnad grundskolchef. 

Byggnaden kommer att erbjuda utsikt mot den omgivande skogen och ravinen. Fasad och detaljer kommer att spegla den närliggande naturen med trä som det dominerande materialet och färgval inspirerade av älv och skog.

Gagnefs kommunfullmäktige fattade beslutet i mars 2023 att ersätta den äldre skolan och förskolan i Bäsna med en helt ny byggnad. Byggnationen förväntas vara klar för inflyttning under hösten 2025. 

Förutom barn och personal från Bäsna skolan närvarade Fredrik Jarl (C), kommunstyrelsens ordförande, Jan Wiklund (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden, Eva-Lotta Törnblom Nises (S) ordförande socialnämnden, Johanna Ädel, förskolechef, tillförordnad grundskolchef, Mikael Köpman, fastighetschef, Andreas Håll, byggprojektledare, Johan Karlsson, affärsområdeschef, Byggpartner i Dalarna AB och Thomas Jansson, affärschef, Byggpartner i Dalarna AB.