Pågående planer för ombyggnation av Törnholn till Trygghetsboende

Två personer sitter inomhus vid ett bord

Vi vill med glädje informera om att planeringsfasen för att anpassa Törnholn till ett trygghetsboende för seniorer är igång. Projektet syftar till att skapa en anpassad miljö för våra äldre invånare, där de kan fortsätta att leva självständigt. Det är dock viktigt att nämna att ombyggnationen kommer att vara begränsad till vissa delar av fastigheten. Medan 7 av de befintliga lägenheterna är i relativt gott skick och kommer att genomgå mindre uppdateringar som målning, kommer de gemensamma utrymmena att kräva mer omfattande renoveringar.

Det mest betydelsefulla med Törnholn som trygghetsboende är boendeformen i sig, som kan minska känslan av ensamhet, samt det utmärkta läget.

Pågående utredning

I nuläget fokuserar vår utredning på att utforska olika möjligheter för Törnholn. Vi hämtar inspiration från hur andra kommuner utformat gemensamhetsytor och överväger framtida användning av en äldre del av byggnaden, som för närvarande står tom. På grund av de potentiella kostnaderna för renovering av denna del är vi försiktiga med att göra utfästelser.

Brandsäkerhet och tillgänglighet

Vi arbetar för att säkerställa att Törnholn uppfyller de nödvändiga kraven för brandsäkerhet och tillgänglighet för att skapa en säker miljö för de framtida invånarna.

Framtida åtgärder och tidsplan

Vi kommer att fortsätta att informera om projektets framsteg och ge mer detaljerad information om tidsplaner och åtgärder när dessa är fastställda.

Vi är medvetna om att termen ”omvandling” kan väcka förväntningar om en omfattande renovering. Därför vill vi betona att projektet framför allt handlar om att anpassa befintliga utrymmen till ett trygghetsboende, snarare än en total förvandling av Törnholn. Vi ser fram emot att välkomna våra seniorer till deras nya hem och till att fortsätta hålla er uppdaterade om utvecklingen.