Mockfjärdsskolan och Regnbågens förskola genomför åtgärder för att motverka lukt- och inomhusmiljöproblem

Kommunen har genomfört en utredning gällande lukt- och inomhusmiljöproblem i delar av Mockfjärdsskolan och Regnbågens förskola. Nu behöver kommunen gå vidare med kompletterande utredningsarbete och vidta en del åtgärder.

För utredning har kommunen anlitat extern expertis. Utredningen indikerar problem med träskyddsmedel i ytterväggskonstruktion i ett av skolans klassrum, ventilation i delar av förskolans golvsystem samt golvemissionsskada i ett av klassrummens betongplatta.  

Åtgärder kommer nu att vidtas och påbörjas under påsklovet. 

Träskyddsmedel i ytterväggskonstruktion

Den del som påvisar problem med träskyddsmedel i ytterväggskonstruktionen kommer att skärmas av med provisorisk innervägg där skivmaterial och isolering demonteras. Detta för att kontrollera lukt- och fuktstatus för att se vilka åtgärder som är lämpligast att genomföra för att åtgärda problemet. 

– Vi har tidigare utfört åtgärder i detta klassrums ytterväggskonstruktion. Nederdelen av ytterväggarna har bytts ut, men det verkar som att vissa delar har rester kvar. Använt träskyddsmedel kan vid fuktpåverkan avge en lukt som ofta associeras med mögellukt, säger fastighetsförvaltare, Samuel Hedström. 

Ventilation i golvsystem 

Ett annat problem som upptäckts och ska ses över är ventilationen i golvsystemet i längan där förskolan har sin verksamhet. 

– Delar av golvsystemets ventilation fungerar bristfälligt avseende att ventilera bort fukt och lukt från betongplattan, vilket kan vara en bidragande orsak till de upplevda problemen. Vi behöver göra vidare undersökningar för att fastställa problemens omfattning för att se vilka åtgärder vi behöver göra, säger Samuel. 

– Under påsklovet kommer vi att kontrollera funktionen för det ventilerade golvsystemet. Golvsocklar kommer att friläggas och rengöras, och med hjälp av rökgas kommer vi att kontrollera undertrycksflödet. Vi kommer även att frilägga, rengöra och justera de fläktar som driver det ventilerade golvsystemet, säger Samuel. 

Golvemissionsskada 

När det gäller golvemissionsskadan är det i hemkunskapssalen som skadan upptäckts. Denna del är en senare tillbyggnad. 

– Skadan är eventuellt en följd av en för tidig mattläggning vid byggnationen. Här behöver vi undersöka vidare vilket slags renoveringsarbete som behöver utföras framöver, säger Samuel.