Vi ska locka fler besökare till Gagnefs kommun och Dalarna

Åtta personer sitter inomhus

Under fredagen den 17 mars samlades representanter från Gagnefs kommun, kommunens besöksnäring och Visit Dalarna för att fortsätta arbetet med kommunens handlingsplan för att locka fler besökare till Gagnefs kommun.

Gagenfs kommun har sedan tidigare ett samarbete med Visit Dalarna för att stärka, utveckla och marknadsföra Gagnefs kommun och kommunens företag inom besöksnäringen.

En del i detta arbete är att utforma en handlingsplan för kommunen och företagen med utgångspunkt i Strategi 2030. Stategi 2030 omfattar alla aktörer som påverkar och påverkas av besöksnäringen i Dalarna och har tagits fram i samverkan med Dalarnas kommuner och organisationer med hundratals representanter från besöksnäringen. 

Vid dagens workshop och träff hos Yoga i Hagen i Dala-Floda deltog, förutom Gunilla Tegen, affärsutvecklare Visit Dalarna och Andreas Nordkvist, näringslivsutvecklare, Gagnefs kommun, representanter från Operafestivalen, Yoga i Hagen, Faraway adventures, Ratt & Roder, Kajaktiv och Graffman.

Visit Dalarna är Dalarnas gemensamma bolag för destinationsutveckling och ägs av Dalarnas 15 kommuner genom Utveckling i Dalarna Holding AB och närmare 700 företag inom besöksnäringen som medlemmar.  

Dalarnas besöksnäringsstrategi 2030