Att hjälpa och stötta en närstående ger både glädje och mening, men det kan också vara utmanande

Just nu pågår den nationella anhörigveckan som avslutas med den nationella och europeiska anhörigdagen fredag den 6 oktober. Det vill vi gärna uppmärksamma och har därför träffat kommunens anhörigstöd. 

I Gagnefs kommun finns idag en anhörigkonsulent och en demenssjuksköterska som erbjuder stöd till anhöriga som vårdar och stödjer en närstående och som på grund av sjukdom och/eller annan svår situation inte klarar vardagen på egen hand.

– Att hjälpa och stötta en närstående ger både glädje och mening men det kan också vara utmanande. Ibland kan man behöva ventilera och hitta nya vägar för att orka, och det är då vi finns till hands, säger Elisabeth Johansson, anhörigkonsulent i Gagnefs kommun

– Vi erbjuder vägledning och stödsamtal, både enskilt och i grupp, på anhörigcenter. Men det kan även ske via telefon eller hembesök. Inga samtal dokumenteras och tystnadsplikt råder. Att komma till oss är dessutom kostnadsfritt, fortsätter Elisabeth.

Förutom samtal erbjuder även kommunens anhörigstöd må-bra aktiviteter, föreläsningar och utbildning. 

– På anhörigcenter arrangerar vi även anhörigfrukost en gång i månaden. Frukosten är kostnadsfri och alla anhöriga är välkomna, oavsett vilken livssituation man lever i eller vilken sjukdom den närstående har. Här ligger inte fokuset på den sjuka närstående utan, att för en stund, i en trevlig gemenskap och tillsammans med andra anhöriga prata om det som för dagen känns angeläget, säger Monika Jansson, demenssjuksköterska i Gagnefs kommun.

– Vill man slappna av lite extra så har vi en massagefåtölj, säger Monika.

När det gäller till exempel stöd som hemtjänst, korttidsplats/avlastningsplats, dagverksamhet och avlösning i hemmet beviljas det först efter en ansökan hos biståndshandläggaren. 

En anhörig kan vara en make/maka, barn, barnbarn, vän, granne…

– En anhörig kan till exempel vara en förälder som vårdar ett barn med funktionsnedsättning, en make eller maka som vårdar sin sjuka livspartner, en vän som ser till en sjukdomsdrabbad vän. Anhöriga finns i alla åldrar och har olika förutsättningar att hjälpa en närstående, säger Elisabeth. 

– En anhörig önskar att få vara delaktig, att bli lyssnad på, bli bemött med respekt och att få information, avslutar Monika.

Vi tipsar

Med anledning av den nationella anhörigveckan erbjuder Nationella kompetenscentrum anhöriga (NKa) två webbinarium. 

Om barn som anhöriga

Dag: Torsdagen den 5 oktober

Tid: Klockan 10.00-12.00

Plats: på webben via zoom
Webbinarium om barn som anhöriga | Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se)

Presentationer och paneldiskussion med fokus på stöd, erfarenheter, lagar och forskning

Dag: Fredagen den 6 oktober

Tid: Klockan 10.00-12.00

Plats: på webben via zoom

Webbinarium på europeiska anhörigdagen | Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se)

Kontakt och mer information

Vill du komma i kontakt med kommunens anhörigstöd så ringer du direkt till vår anhörigkonsulent på telefon 0241-251 30 eller till vår demenssjuksköterska på telefon 0241-151 66. 

Mer information om kommunens anhörigstöd hittar du på Anhörigstöd – Gagnefs Kommun


Visste du att?

Drygt 1,3 miljoner personer i vuxen ålder – nästan var femte svensk – vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är äldre eller har en funktionsnedsättning. 
Av dessa 1,3 miljoner anhöriga är cirka 900 000 i förvärvsaktiv ålder.