Biblioteket erbjuder digitalhjälp

Undrar du något som har med din dator, surfplatta eller smarttelefon att göra? Då kan du få hjälp av våra bibliotekarier via vår Drop-in digitalhjälp på Djurås bibliotek. Utifrån din förmåga och i lugn takt, hjälper vi dig.

Genom att erbjuda drop-in digitalhjälp med en låg tröskel för individerna, stärker biblioteket den kollektiva digitala kompetensen i kommunen. Biblioteket hjälper bland annat till med bred palett av olika digitala förfaranden: från att skriva källhänvisningar till att läsa webbtidningar och lägga upp inlägg på sociala medier.

Leende kvinna i stickad tröja
Maria Mankler, bibliotekarie

– Det är en ren fröjd att erbjuda Digitalhjälpen. Tacksamheten är stor. Det är verkligen inte bara att hänga med i digitalsvängen i dag och somliga har ingen att fråga, säger bibliotekarie Maria Mankler, tidigare ansvarig för Digitalhjälpen.

– Då är man välkommen till biblioteket, det ingår liksom i vårt koncept att alla ska ha möjlighet att vara med på tåget. Det är gratis naturligtvis och ingen fråga är för dum. Är fråga för svår, då slår vi våra bibliotekariegeniknölar ihop eller till exempel hänvisar till mobiloperatör och teknisk support, fortsätter Maria.

– Tipsa gärna om Digitalhjälpen, så ökar vi den digitala delaktigheten, avslutar Maria.

Bakgrund

Gagnefs kommun, har som ett av bibliotekets tre områden, utnämnt digital kompetens med särskilt fokus. I kommunens biblioteksplan står det bland annat: ”Biblioteket ska bli bättre på att hitta sätt att nå personer som vill och behöver förbättra sin digitala kompetens och utforma bra och effektiva insatser för dessa, speciellt äldre, nyanlända och personer som står utanför arbetsmarknaden”. Biblioteket arbetar därmed aktivt med att hitta olika sätt att stötta dessa målgrupper – och där kommer digitalhjälpen in.

Grunden som Digitalhjälpen står på är bibliotekslagen och Gagnefs kommuns biblioteksplan. Bibliotekslagens andra paragraf säger att biblioteken ska arbeta för utveckling av ett demokratiskt samhälle genom att främja fri åsiktsbildning och kunskapsinhämtning. Medborgarnas digitala kompetenser är därmed av största vikt för biblioteken, då digitala arenor fungerar som både informationskanaler och sociala platser för diskussioner. I bibliotekslagen står det även att ”Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”.

Hand som håller i en mobiltelefon

Drop-in digitalhjälp på Djurås bibliotek

Datum: Tisdagen den 17 oktober

Tid: Klockan 13.00 – 15:00

Plats: Djurås bibliotek

För kommande Drop-in digitalhjälp se: Kalendarium.