Gagnefs kommun uppmärksammar våldsförebyggande arbete och kampanjen ”En vecka fri från våld”

En knytnäve och en person i förgrunden som hukar sig och håller för huvudet

År 2021 anmäldes 38 700 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningspersonen. För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2021 begicks brottet av en bekant person i 81 procent av fallen. Motsvarande siffra för vuxna män var 45 procent. Under 2021 konstaterades 19 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation.

Nu uppmärksammar Gagnefs kommun våldsförebyggande arbete mot mäns och killars våld med kampanjen “En vecka fri från våld”. Kampanjens syfte är att med hjälp av kommunikation, öka kunskap och engagemang för att tillsammans med medborgare förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående.

– En del i arbetet är att sprida information om hur och var utsatta kan få stöd för att ta sig ur en våldsam relation. Under kampanjen erbjuder vi även aktiviteter för våra medborgare i kommunen, säger samordnare för det brottsförebyggande arbetet i Gagnefs kommun och projektledare för kampanjen, Rosa Flank.

För att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående har Gagnefs kommun under hösten även infört metoden Huskurage i alla kommunens och Gagnefsbostäders hyresfastigheter.

– Huskurage innebär att sprida kunskap om våld och civilkurage för att få fler att agera vid oro av att någon far illa i sitt hem. Genom att agera vid oro om våld i hemmet som att knacka på, hämta hjälp av grannar, ringa polis eller kontakta socialtjänst om oro finns för att barn far illa. Huskurage bidrar till att öka trygghet och kan minska utsatthet, säger Rosa Flank.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj för att uppmärksamma det våldsförbyggande arbetet mot mäns och killars våld. Kampanjen som pågår den 21-27 november är ett initiativ av riksförbundet Unizon och riksförbundet MÄN som stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.