PÅMINNELSE: Hjälp oss att bli bättre – svara på medborgarundersökningen

Blå platta med texten En påminnelse till dig som är utvald. Just nu pågår medborgarundersökningen i vår kommun. Ta chansen och tyck till!

Du som fått medborgarundersökningen skickad till dig, glöm inte att skicka in dina svar. Din medverkan gör skillnad! Sista dag för att svara och skicka med post har passerat men du kan lämna ditt svar via webben till och med den 3 november klockan 13.00.

Under vecka 34–35 skickades inbjudan till 1200 slumpmässigt utvalda medborgare för att delta i vår medborgarundersökning. Undersökningen är en viktig del i vårt arbete att prioritera rätt och fortsätta utveckla vår kommun.

Om du är utvald vill vi verkligen uppmana dig att svara. Ditt deltagande och din åsikt är viktig och betydelsefull för oss. Genom att lyssna på vad just du tycker om vår kommun och verksamhet kan vi tillsammans förbättra vår kommun. Medborgarundersökningen är ett verktyg för ett ökat medborgarinflytande och för att säkra så att vårt utvecklingsarbete är förankrat utifrån våra medborgares behov.

Sista svarsdag

Sista dag för att skicka pappersenkät har passerat men för webbenkäten gäller 3 november klockan 13.00.

För dig som inte får inbjudan till undersökningen finns möjlighet att lämna förbättringsförslag på Synpunkter och klagomål – Gagnefs Kommun.