Nu är det dags att lämna förslag på kandidater till miljöpriset!

Priset är till för att uppmuntra till natur- och miljövårdande insatser i kommunen. Priset kan delas ut till person, förening, organisation, skolklass, företag etc. som gjort något som gagnar miljön eller naturen i Gagnefs kommun.

Förslag på kandidater ska vara miljö-och byggförvaltningen tillhanda senast måndag 18 oktober.

Förslag sker i första hand via vår e-tjänst, du kan ge förslag anonymt men du erbjuds även möjlighet att att logga in i e-tjänsten via  e-legitimation.

Den som inte har möjlighet att ge förslag via e-tjänsten kan göra det via post eller e-post:

Ange fullständigt namn och adress på den eller de som nomineringen avser, samt ditt eget namn och adress. Skicka namn och motivering till: Gagnefs kommun, Miljö-och byggförvaltningen, 785 80 Gagnef eller E-post: miljo.byggnads@gagnef.se.

Miljö- och byggnadsnämnden