Skadegörelse i Skolskogen

Hus med trasigt fönster

Den senaste tiden har vi haft återkommande nedskräpning och skadegörelse i Skolskogen i Djurås. Bland det som förstörts finns eldad inredning, sönderslagna fönsterrutor och borttaget skorstensskydd. 

– Det är oerhört tråkigt att se och extra oroväckande att det eldas. En liten brand kan snabbt få spridning och bli svår att kontrollera, säger Rosa Flank, samordnare för kommunens brottsförebyggande arbete

Kommunen ber nu medborgare om hjälp för att stoppa problemen. 

– Vi behöver bli fler som ser och hör vad som händer, säger Rosa.

– Ta gärna en promenad till skolskogen på kvällar och helger. Håll ögonen öppna och ser du att skadegörelse pågår, ring polisen på 112 och anmäl brott. Tillsammans kan vi bidra till en ökad trygghet, avslutar Rosa.